Home Съдържание Contact Us Search   Forum Modelistika       Forum Modelist.bg       Forum RC-Bulgaria

   Свободнолетящи авиомодели

 

Новини
Класове
Календар
Sofia Cup
Kaspichan Cup
Balkan Cup 2012
Bulgaria Cup
Резултати
Технологии
СК  "Моделист"
Фотогалерия
Чертежи / Plans
Връзки / Links
БФА / BFA
Статистика / Stats

Modelistika

Modelist.bg

 RC-Bulgaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 март 2024 г.

Купа Kaspichan 2024 Етап от Св.купа  класове S 

  Kaspichan Cup 2024 World Cup Spacemodelling Event 

  New !!! New !!!  Bulletin 1  Entry Form (doc)  New !!! New !!! 


  Купа Приста F1E 2023 Етап от Св.купа  клас F1E 

 PRISTA Cup F1E 2023 World Cup Event F1E 

      Bulletin 1   Participants / Участници 


   Купа България F1E 2023 Етап от Св.купа  класове F1E 

 BULGARIA Cup F1E 2023 World Cup Event F1E 

Bulletin 1   Participants / Участници  


   Мемориал Николай Й Николов 2023 Етап от Св.купа  класове F1 

 Memorial Nikolay Y Nikolov  2023 World Cup Event F1 

      Bulletin 1    

Participants / Участници


  Купа България 2023 Етап от Св.купа  класове F1 

 BULGARIA Cup 2023 World Cup Event F1 

Bulletin 1

Participants / Участници


10 февруари 2023 г.

ПОКАНА  

за Общо Събрание на Сдружение "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица   

Управителният орган на Сдружение "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица, на основание чл. 25 от Устава на Сдружението, кани своите членове на редовно общо отчетно събрание, което ще се проведе на 08 април 2023 г. (събота) от 11.00 ч. в седалището на Сдружението на адрес: гр.Горна Оряховица, ул. "Братя Бендереви" 5.

Дневен ред на събранието:

1. Отчет на управителния орган за дейността на Сдружението през 2022 г..

2. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 г.

3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2023 г.

4. Разни.

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе от 12.00 часа, на същия ден, на същото място и със същия дневен ред.

УС на Сдружение "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица.  01 февруари 2023 г.  

 


  Купа България F1E 2022 Етап от Св.купа  класове F1 

 Bulgaria Cup F1E 2022 World Cup Event F1 

Bulletin 1


  Купа Приста F1E 2022 Етап от Св.купа  класове F1 

 PRISTA Cup F1E 2022 World Cup Event F1 

Bulletin 1


  Купа Приста 2022 Етап от Св.купа  класове F1 

 PRISTA Cup 2022 World Cup Event F1 

      Bulletin 1    

Participants / Участници


  Купа България 2022 Етап от Св.купа  класове F1 

 BULGARIA Cup 2022 World Cup Event F1 

Bulletin 1

  Participants / Участници  


 

23 март 2022 г.

Купа Kaspichan 2022 Етап от Св.купа  класове S 

 Kaspichan Cup 2022 World Cup Spacemodelling Event

  New !!! New !!!  Bulletin 1 New !!! New !!! 


02 март 2022 г.

ПОКАНА 

за Общо Събрание на Сдружение "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица   

Управителният орган на Сдружение "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица, на основание чл. 25 от Устава на Сдружението, кани своите членове на редовно общо отчетно събрание, което ще се проведе на 09 април 2022 г. (събота) от 11.00 ч. в седалището на Сдружението на адрес: гр.Горна Оряховица, ул. "Братя Бендереви" 5.

Дневен ред на събранието:

1. Отчет на управителния орган за дейността на Сдружението през 2021 г..

2. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.

3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2022 г.

4. Разни.

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе от 12.00 часа, на същия ден, на същото място и със същия дневен ред.

УС на Сдружение "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица.  27 януари 2022 г. 


 

10  Август (August) 2021 г.

 

  PRISTA and BULGARIA World Cups 11-12 September 2021   

Bulletins 

 


30 Април (April) 2021 г.


 

20 февруари 2020 г.

 

ПОКАНА

за Общо Събрание на Сдружение "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица   

Управителният орган на Сдружение "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица, на основание чл. 25 от Устава на Сдружението, кани своите членове на редовно общо отчетно събрание, което ще се проведе на 28 март 2020 г. (събота) от 15.00 ч. в седалището на Сдружението на адрес: гр.Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" 58.

Дневен ред на събранието:

1. Отчет на управителния орган за дейността на Сдружението през 2019 г..

2. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 г.

3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2020 г.

4. Приемане на нов Устав на Сдружението.

5. Други.

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе от 16.00 часа, на същия ден, на същото място и със същия дневен ред.

УС на Сдружение "Спорт Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица.  14 януари 2020 г.  

 


19 Август (August) 2019 г.

VIDEN TABAKOFF CUP 2019  Bulletin 1 /  Купа Виден Табаков 2019 Бюлетин 1

S4A, S6A, S7, S8E/P, S9A World Cup Event  S1, S3A, S5 and S12 Non World Cup Event

  Online Registration / Онлайн регистрация   


 

13 Август (August) 2019 г.

BULGARIA CUP 2019  Bulletin 1   /  Купа България 2019 Бюлетин 1

F1A, F1B, F1C, F1H, F1P, F1Q   /  F1A, F1B, F1C, F1H, F1P, F1Q

  Online Registration / Онлайн регистрация   

 


20 Май (May) 2019 г.

New !!! Купа Приста F1E 2019 /  Prista Cup F1E 2019 New !!!

  New !!! Купа България F1E 2019 /  Bulgaria Cup F1E 2019  New !!! 


03 април 2019 г.

ПОКАНА

за извънредно общо отчетно-изборно събрание на Сдружение

"Спортен Клуб Моделизми" гр.Велико Търново

Управителният орган (Управителният съвет)  на Сдружение "Спортен Клуб Моделизми" гр.Велико Търново, на основание чл. 25 от Устава на Сдружение "Спортен Клуб Моделизми" гр.Велико Търново, кани своите членове на извънредно общо отчетно - изборно събрание, което ще се проведе на 14 май 2019 г. (вторник) от 17.00 ч. в гр.Велико Търново, ул. Трети март No 3 вх.Б.

 Дневен ред на събранието:

1. Отчет на Управителния орган за дейността на Сдружението за 2018 г.

2. Приемане на ГФО за 2018 г.  на Сдружението.

3. Приемане на бюджет за 2019 г.  на Сдружението.

4. Избор на нов управителен съвет  на Сдружението.

5. Разни.

 

При липса на кворум, събранието ще се проведе от 18.00 ч. на същия ден и при същия дневен ред. 

 

03 април 2019 г.               Председател на УС: Марин Георгиев

 


25 март 2019 г.

Купа Kaspichan 2019 Етап от Св.купа  класове S 

 Kaspichan Cup 2019 World Cup Spacemodelling Event

New !!! New !!!  Bulletin 1 New !!! New !!!


Купа България 2018 Етап от Св.купа класове S / Bulgaria Cup 2018 World Cup S  Event    Bulletin 1


  Memorial B.Bardarov 2018 RESULTS New !!!

   

   Bulgaria Cup 2018 RESULTS New !!!

 


New !!! Купа Приста F1E 2018 /  Prista Cup F1E 2018 New !!!

  New !!! Купа България F1E 2018 /  Bulgaria Cup F1E 2018  New !!! 


Купа Kaspichan 2018 Етап от Св.купа  класове S 

 Kaspichan Cup 2018 World Cup Spacemodelling Event

New !!! New !!!   Results   New !!! New !!!


 Купа София 2017 Етап от Св.купа / Sofia Cup 2017 World Cup Event

 

Купа България 2017 Етап от Св.купа / Bulgaria Cup 2017 World Cup Event


     Online Registration Form for Sofia and Bulgaria Cup 2017 !!!  

 

 


Купа София 2016 Етап от Св.купа / Sofia Cup 2016 World Cup Event

 

Купа България 2016 Етап от Св.купа / Bulgaria Cup 2016 World Cup Event


24 май 2016 г.

Купа България 2016 етап от Световнато купа по ракетомоделизъм, Дупница 22-24 Юли 2016 г.   НОВО !!!

Bulgaria Cup 2016 World Cup Event for Space models, 22-24 July 2016, Dupnitsa, BULGARIA     NEW !!!

Бюлетин 1 / Bulletin 1


24 април 2016 г.

ПОКАНА

за Общо Събрание на Сдружение "Спортен Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица

Управителният орган на Сдружение "Спортен Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица, на основание чл. 25 от Устава на Сдружението, кани своите членове на извънредно общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 31 май 2016 г. (вторник) от 17.00 ч. в седалището на Сдружението на адрес: гр.Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" 58.

Дневен ред на събранието:

1. Отчет на управителния орган за дейността на Сдружението.

2. Приемане на решение за прекратяване на Сдружението.

3. Други.

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе от 18.00 часа, на същия ден, на същото място и със същия дневен ред.

Сдружение "Спортен Клуб Моделист" гр.Горна Оряховица.  24 април 2016 г.


Купа Каспичан 2016 Етап от Св.купа / Kaspichan Cup 2016 World Cup S  Event

New !!!  New !!!  Bulletin 1 New !!!  New !!!


 

Купа България 2015 Етап от Св.купа / Bulgaria Cup 2015 World Cup Event

New !!! New !!! New !!!  Bulletin 1 / Бюлетин 1 Ново !!! Ново !!!  Ново !!!

   Online Registration Form for Bulgaria Cup 2015 !!!  

 

 


New !!! New !!! New !!!

  Купа София 2015 Етап от Св.купа / Sofia Cup 2015 World Cup Event 

 


Купа Каспичан 2015 Етап от Св.купа / Kaspichan Cup 2015 World Cup S  Event

New !!!  New !!!  Bulletin 1 New !!!  New !!!


 

Купа България 2014 Етап от Св.купа / Bulgaria Cup 2014 World Cup Event

 

Резултати  F1A  F1B F1C F1H / Results F1A  F1B F1C F1H 

 


  Купа София 2013 Етап от Св.купа / Sofia Cup 2013 World Cup Event 

 

  RESULTS / РЕЗУЛТАТИ   F1A  F1B & F1Q  F1C & F1H

 


Купа Каспичан 2013 Етап от Св.купа / Kaspichan Cup 2013 World Cup Event

 

Results   S4A  S6A  S7  S8E/P  S9A  S3A   Резултати


 

26.04.2013 г.  Free Flight World Cup 2013 / Световна купа свободнолетящи 2013

 


05.01.2013 г.

Анкета  "Клуб и Спортисти на 2012 година Резултати  Клуб  Авиомоделизъм  Ракетомоделизъм

Раздел: Събития


23.12.2012 г.

Календар на БФА за 2013 г.

Раздел: Спортен Календар


 

13.10.2012 г. Национално Първенство Авиомоделизъм за деца, 13-14 октомври 2012 г. Резултати 


26.09.2012 г.  Free Flight World Cup 2012 / Световна купа свободнолетящи 2012


23.09.2012 г. Купа България 2012 / Bulgaria Cup 2012    Резултати / Results  


10.09.2012 г.World Championships for Spacemodelling 2012, Liptovski Mikulas, Slovakia

10.09.2012 г.Световно първенство по ракетомоделизъм 2012, Липтовски Микулаш, Словакия  


10.08.2012 г. Европейско п-во F1A, F1B, F1C , Капанори, Италия 2012 /  European Championships for Free Flight  2012,  Italy 

                             Резултати F1A  F1A Teams F1B  F1B Teams F1C  F1C Teams  Overall Teams  Results


23.07.2012 г.    Национално Първенство Ракетомоделизъм  

Резултати мъже/жени:  S1B  S3A  S4A  S6A  S7  S5C  S8E/P  S9A

Резултати юноши:         S1А  S3A  S4A  S6A  S7  S8D  S9A  Отборно


17.07.2012 г.  Нац. Първенство Свободнолетящи , 13-16.07.2012, гр.Левски  Резултати мъже / Резултати юноши 


02.07.2012 г. Купа Балкан 2012 етап от Св.Купа по Ракетомоделизъм / Balkan Cup WCup Event   Резултати / Results  


20.06.2012 г.  Нац.Първенство по Ракетомоделизъм за деца, 22-24 юни 2012, гр.Г.Оряховица  Резултати 


28.05.2012 г.  Buzau Cup 2012 / Купа Бузау 2012    Results/Резултати    S4A   S6A   S7   S8E/P   S9A    


15.05.2012 г.  Kaspichan Cup 2012 / Купа Каспичан 2012  Results/Резултати  S4A   S6A   S7   S8E/P   S9A   S3A


15.01.2012 г.  Free Flight World Cup 2012 / Световна купа свободнолетящи 2012


29.04.2012 г. Sofia Cup 2012 / Купа София 2012  Results / Резултати 


15.01.2012 г.Анкета "Клуб и Спортисти на годината"  "Авиомоделизъм"   "Ракетомоделизъм"  Най-добър клуб на БФА за 2011 г.


05.12.2011 г. Анкета "Клуб и Спортисти на годината" на БФА  Номинирани  "Авиомоделизъм"  "Ракетомоделизъм"


01.12.2011 г. Free Flight World Cup 2011 / Световна Купа F1 2011   Крайно класиране !!!


 Национално Първенство Авиомоделизъм за деца  РЕЗУЛТАТИ


25.09.2011 г. Национално първенство Ракетомоделизъм РЕЗУЛТАТИ 


20.09.2011 г.Купа България Резултати F1A F1BC / Bulgaria Cup Results F1A F1BC


15.08.2011 г. Национално първенство Свободнолетящи, гр.Левски 12-14 Август 2011  Резултати !!!


Национално първенство по Ракетомоделизъм за деца и юноши, 25-26 Юни 2011 г. гр.Г.Оряховица 

  Резултати деца: S3A   S6A   ШОУ  Резултати юноши: S3A   S4A   S6A    S7   S9A 


20.06.2011 г. Assen Jordanoff F2 Cup / Купа "Асен Йорданов F2"  Results  F2A   F2D   F2B  


14.06.2011 г. Sofia Cup 2011 / Купа София 2011    Results  F1A   F1B   F1C   Резултати   


20.06.2011 г. Kaspichan Cup 2011 / Купа Каспичан 2011  Results  S4A   S6A   S7   S8E/P   S9A    S3A (none WCup)


17.02.2011 г. СКРЪБНА ВЕСТ


17.01.2011 г. Анкета  "Клуб и Спортисти на годината" на БФА    "Авиомоделизъм"   "Ракетомоделизъм"   Клуб на годината БФА


 Free Flight World Cup 2010 / Световна Купа F1 2010        Final Results / Крайно класиране !!!


 20.12.2010 г. Национално Първенство Ракетомоделизъм, Каспичан 2010   Резултати


20.12.2009 г. Национално първенство за деца и юноши 2010 Авио и Ракетомоделизъм  Резултати и снимки


 20.12.2009 г. Bulgaria Cup 2010 - World Cup Event  F1A   F1B   F1C  Pictures  / Снимки


FAI European Free Flight Aeromodelling Championships 2010, Turkey

FAI Европейско първенство Свободнолетящи 2010, Турция


   27.06.2010 г. Assen Jordanoff F2 Cup 2010  / Купа Асен Йорданов 2010


20.06.2010 г. Sofia Cup 2010    / Купа София 2010


 25.05.2010 г. Buzau Cup 2010 / Купа Бузау 2010    S4A  S6A  S7  S8E/P  S9A 


16.05.2010 г. Нац.ученическо състезание, Ловеч 2010 г.                             Авиомоделизъм  Ракетомоделизъм  


 20.05.2010 г. Kaspichan Cup 2010 / Купа Каспичан 2010  S4A   S6A  S7  S8E/P  S9A 


  27.04.2010 г. Istanbul FF Cup 2010 / Купа Истанбул 2010      Results / Резултати  


 Правилник по Ракетомоделизъм 2010 (проект в разработка)


20.12.2009 г.  Признание за СК"Моделист" гр. Горна Оряховица


 

 

!!!  Други новини преди 01 януари 2010 г. !!!

More news before 01 January 2010

 

 


брой посетители
брой посетители  

За контакти: Валентин Савов

гр. Горна Оряховица

ул."Цар Освободител" 58

GSM 0888 408940

E-mail: valio@dir.bg            modelist@dir.bg

 

Telephone
+359 888 408940
FAX +359 618 60772
Postal address
Gorna Oriahovitza, Bulgaria
Electronic mail
General Information and Webmaster: valio@dir.bg
 

 

[ Home ] Новини ] Класове ] Календар ] Sofia Cup ] Kaspichan Cup ] Balkan Cup 2012 ] Bulgaria Cup ] Резултати ] Технологии ] СК  "Моделист" ] Фотогалерия ] Чертежи / Plans ] Връзки / Links ] БФА / BFA ] Статистика / Stats ]

Send mail to valio@dir.bg with questions or comments about this web site.
Last modified: март 16, 2024